Kiểm tra điểm online

Kiểm tra kết quả thi UD CNTT

THÔNG TIN TÌM KIẾM

SBD Phòng Họ & tên Năm sinh Nơi inh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Điểm thi Kết quả Ghi chú
Trắc nghiệm Thực hành